Home | About Us | Mbunda People's Location | Mbunda Chiefs  | Mbunda Dialects | Mbunda Cultural Activities| Mbunda Ceremonies | Mbunda Names | Research Projects |
 

 
About Us
Cheke Cha Mbunda Profile
Shop
Contact Us

MBUNDA MAKITHI

There are not less than 50 Mbunda Makithi (Masks), to view, click on the links below.

   1.    Linyampa

  30.  Kapango
   2.    Kateye   31.  Mbalambamba
   3.    Likulukulenge   32.  Kajenjela
   4.    Ndthzingi   33.  Kumbengu
   5.    Bujuke   34.  Simonda
   6.    Hungu   35.  Kalumba
   7.    Mwe-Lindeho   36.  Chitanga
   8.    Mwe-Litwe   37.  Chimbanda
   9.    Mwe-Bitumbi   38.  Chikenthzi
  10.   Munguli   39.  Kabalata
  11.   Ndumba   40.  Lyandenga
  12.   Limunga   41.  Lyamama
  13.   Sachihongo   42.  Chitoka
  14.   Lyaanda   43.  Kapata Myonyo
  15.   Mwe-Likupe   44.  Likopitu
  16.   Kaluwe   45.  Njamba
  17.   Kanyengenyenge   46.  Ngolo
  18.   Libwelubwelu   47.  Ntebe
  19.   Mukwetunga Kayongo   48.  Chindele
  20.   Chendamundali   49.  Shewa
  21.   Lyathindumuka   50.  Limbilimbili
  22.   Pindole   51.  Malanda
  23.   Isha-Bukolo   52.  Shole
  24.   Chindanda   53.  Nkumbwe
  25.   Cithzangathzanga   54.  Chitapa
  26.   Mulombwe   55.  Limbondo
  27.   Ina-Mabunda   56.  Tumbinda
  28.   Cawa   57.  Ntyengu
  29.   Kambimbindonga   58.  Ndambala

 

Follow Us On

FacebookTwitter

 

 

 
 
His Majesty King Mbandu IV,
Joćo Pedro Mussole
of The Mbunda People
 
 
 
 
Copyright © 2008-2022 The Mbunda Kingdom Research and Advisory Council. All rights reserved.