Home | About Us | Mbunda People's Location | Mbunda Chiefs  | Mbunda Dialects | Mbunda Cultural Activities| Mbunda Ceremonies | Mbunda Names | Research Projects |
 

 
About Us
Cheke Cha Mbunda Profile
Shop
Contact Us

 

 

PROVNCIA DO MOXICO - MOXICO PROVINCE

 

Municpio dos Bundas - Municipal of Mbundas

Comuna de Lumbala Nguimbo (Lumbala Ngimbu District)

 

There are sixteen (16) bona fide Mbunda Chiefs in Lumbala Ngimbu District as follows:

 

          Chiefs' Name                                                            River Area Location

 

          1)    Principe Mwene Ngimbu Vukolo                              Ninda ya Ngimbu  

          2)    Regedor Mwene Makai a Lilu                                 Mussuma

            3)    Swana Mbambi                                                   Kavula

4)    Mwene Luneta Lwa Tapalo                                   Nengu

5)    Mwene Nyundu Kalela                                          Nengu

6)    Mwene Miwangu                                                 Ninda ya Ngimbu

7)    Mwene Manjolo                                                  Mixekwa

8)    Mwene Sempyeka Kanzengwe                               Mussuma

9)    Mwene Luneta Nguvu                                          Lukula

10)  Mwene Lilema                                                     Lukula

11)  Mwene Mundanya                                               Muxuma

12)  Mwene Chiputa Cha Lyavenga                               Lukula

13)  Mwene Lyonde Viyela                                          Mwokoyi

14)  Mwene Mulyata Chinjavata                                   Lyalui

15)  Mwene Munguli Kaneha                                        Nengu

16)  Mwene Lyula Lya Sivi                                          Mixekwa

 

 

 

 

 

Follow Us On

FacebookTwitter

 

 
 
His Majesty King Mbandu IV,
Joo Pedro Mussole
of The Mbunda People
 
 
Paramount Chief Ngimbu Vukolo
 
 
 
Copyright 2008-2022 The Mbunda Kingdom Research and Advisory Council. All rights reserved.